Stg. Verzendboekhandel Colomba


 

Privacy en Registratie:

Bestellers worden in ons bestellersbestand opgenomen. Wij verstrekken buiten ons doel van registratie geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wet ons hiertoe verplicht. Door het plaatsen van een bestelling wordt Colomba tevens gemachtigd om -zo nodig- gegevens omtrent het domicilie van besteller bij andere instanties op te vragen. (Zulks i.v.m. adreswijziging door verhuizing e.d.)
HomeHome