Stg. Verzendboekhandel Colomba


Psychiatrie, ethiek en christelijke spiritualiteit

Nu met korting! € 6,97

€ 13,95

(uw korting is 50 %)

C 1195 

Door: Prof. Dr. W.J. Eijk e.a.

Onderwerpen als de ethiek van het kloneren en de toepassing van de genetische diagnostiek staan in het centrum van de belangstelling. Dat is begrijpelijk. Voor de ethische kanten van de psychiatrie ligt dat anders: zij lijken te zijn ondergesneeuwd. Een aantal factoren kunnen dat misschien verklaren, maar terecht is het niet. Er zijn veel mensen die tobben met psychische problemen, terwijl de ethiek in de psychiatrie zowel voor de arts als voor de patiënt een cruciale rol speelt. In dit boek wordt geprobeerd licht te werpen op de relatie tussen beide disciplines vanuit het perspectief van de christelijke spiritualiteit.


15 x 24 cm. 168 pag.

  • Nr. C 1195