Stg. Verzendboekhandel Colomba


Medewerking verantwoord!

Nu met korting! € 6,27

€ 12,55

(uw korting is 50 %)

C 709 

Door: Prof. Dr W.J. Eijk, Prof. Dr. J.P.M. Lelkens e.a.

‘Medewerking verlenen aan praktijken waartegen men gewetensbezwaren heeft? Mag dat en zo ja, waar liggen dan de grenzen? In de gezondheidszorg doet zich deze problematiek frequent voor. Zij varieert van vragen rond de betrokkenheid van diverse medewerkers in de gezondheidszorg bij abortus provocatus en euthanasie tot de vrije methadonverstrekking en de liberalisering van de drugs. In dit boek worden vragen vanuit ethisch, juridisch en praktisch perspectief aan de orde gesteld.’


15 x 24 cm. 102 pag.

  • Nr. C 709