Stg. Verzendboekhandel Colomba


Varia

10 producten

 •  

  Het ongeloof gewogen

  Het ongeloof gewogen

  Door: Herwig Arts


  Geloof is voor een modern westerling enkel mogelijk binnen een sfeer van groeiend ongeloof of althans van onuitgesproken geloofsproblemen en twijfels. Indien het atheïsme een zuiver intellectueel probleem ware, dan kon er wellicht door filosofische beschouwingen of "bewijzen" aan verholpen worden. Het betreft echter een probleem dat de hele mens raakt en derhalve ook affectieve, psychologische, morele en zelfs esthetische dimensies heeft. 

  Het is de bedoeling van dit boek het eigene van het christelijke geloof in het licht te stellen en wel door het te confronteren met de agnotische en atheïstische visies, die sinds de Verlichting zulk een spectaculaire opgang maakte in het Westen. 
  Stuk na stuk hebben inderdaad de fysica, de biologie en de diverse mensenwetenschappen van 'van Galileï en Darwin tot Marx en Freud) het geloof zwaar onder vuur genomen. In hoeverre hun kritiek gerechtvaardigd was en zelfs tot een uitzuivering en verdieping van het christelijk geloof geleid heeft, wordt hier onderzocht. Toch wordt er gewaarschuewd tegen een modieus en "conventioneel" soort ongeloof dat ogenschijnlijk beter inspeelt op de gevoeligheden van de huidige "één-dimensionale mens".

  Wat geloven precies inhoudt en wat niet, alsmede welke geestesinstelling het van de mens vereist, wordt pas duidelijk nadat de atheïstische argumenten aan bod kwamen en een eerlijk antwoord kregen.


  14,5 x 21,5 cm 184 pag.

  • Nr. 714
  € 8,75
  In winkelmandje

   
 •  

  Genoeg te genieten

  Genoeg om te genieten

  Door: André F. Troost

  Prediker, koninklijke verzamelaar van wijze spreuken, bekend uit het Oude Testament, kon relativeren als de beste. Uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat het voor de mens maar het beste is om eerbied voor God te hebben en te genieten van al het goede dat het leven te bieden heeft.

   

  Kunnen wij vandaag nog iets leren van deze nuchtere overpeinzingen uit het oude bijbelboek?

  André F. Troost denkt van wel, en in dit boek geeft hij luchtig commentaar bij de praktische levenswijsheid uit het bijbelboek Prediker.

   

   

  13 x 19 cm. 74 pag. Gebonden, geïllustreerd. 

  • Nr. 1873
  In prijs verlaagd!
  € 13,30 € 6,65
  In winkelmandje

   
 •  

  Gelukkige mensen

  Gelukkige mensen

  Waarom mensen geloven in de verrijzenis

   

  Door: Frans van Steenbergen


  Dit boek gaat over het geloof van Christenen, het verhaal van het geloof, de werktuigen voor het begeleiden en het verrijzenisgeloof. Het geloven behoort tot de basisuitrusting van de mens en daar is het verrijzenisgeloof de kern van. Het woord ‘hemel’ komt slechts tweemaal voor in heel dit boek, dat de concrete, dagelijkse realiteit beschrijft van de mensen die in de verrijzenis geloven. Het is geschreven met veel eerbied voor de wijze waarop elk mens gelovig in het leven staat. Het is een pleidooi voor een klimaat van geloof en een aansporing tot een gelovig engagement. Geloven maakt menden gelukkig. Dit boek bevat goede informatie voor catechisten, leraars, studenten en allen die meer willen weten over het geloven van de christenen. Het is een meditatief boek voor iedereen die wil stilstaan bij de kern van zijn leven.
   

  Frans van Steenbergen (1941) is priester van het bisdom Antwerpen en lid van de Beweging voor Missionair Engagement. Hij werkt als psychotherapeut en geestelijk begeleider.
   

  12 x 21 cm. 120 pag

  Nr. 502

   

  In prijs verlaagd!
  € 13,20 € 3,30
  In winkelmandje

   
 •  

  Wereldgodsdiensten allemaal gelijkwaardig?

  Wereldgodsdiensten allemaal gelijkwaardig?

  Door: Herwig Arts


  Vroeger twijfelde men zelden aan de godsdienst die men van generatie op generatie kreeg overgeleverd. Meer nog, men ging ervan uit dat andere volkeren die niet dezelfde godsdienst beleden, verdoemd waren. Alleen door bekering tot de éne ware godsdienst konden zij het heil vinden.

  In de-wereld-ons-dorp kijken we vandaag met nieuwsgierige belangstelling naar andere culturen en ontdekken dat ook hun religies belangrijke waarden bevatten. Meteen rijst de vraag: zijn alle godsdiensten gelijkwaardig?

  Herwig Arts vergelijkt de diverse wereldgodsdiensten, gaat na in hoeverre ze van elkaar verschillen of op elkaar gelijken, stelt de vraag naar de meerwaarde van het christendom, denkt na over zin en onzin van een oecomenische dialoog; peilt naar het religieuze gevoelen in elk mens.

  "Wereldgodsdiensten: allemaal gelijkwaardig? "gaat naar de diepste kern van godsdienst, religie en geloof.

   

  14,5 x 22 cm. 160 pag.

  • Nr. 715
  In prijs verlaagd!
  € 8,75 € 4,38
  In winkelmandje

   
 •  

  Abdijen - abc

  Abdijen - abc

  Door: Dirk Hanssens
  Abdijen -abc biedt inspirerend inzicht in de leef- en denkwereld van monniken en monialen.

  14,5 x 22 cm. 144 pag.

  • Nr. 1341
  € 14,70
  In winkelmandje

   
 •  

  Kerstmis dichtbij

  Kerstmis dichtbij

  17 Eigentijdse kerstverhalen die als beste uit de bus zijn gekomen naar aanleiding van een uitgeschreven prijsvraag door het Katholiek Nieuwsblad en Colomba.

  12,5 x 20 cm. 96 pag. Geïllustreerd.

  • Nr. C 1726
  In prijs verlaagd!
  € 7,10 € 3,55
  In winkelmandje

   
 •  

  Dienaar van de vreugde

  Dienaar van de vreugde

   

   

  Door: Kard. Walter Kasper

   

  Dit boek is een inspirerend en warm pleidooi voor de grote verantwoordelijkheid van priesters in de kerk, met oog voor hun roeping, hun apostolische zending, hun dienst aan de missionaire opdracht van de kerk en de rol die ze kunnen spelen in het doorgeven van de vreugde van het geloof. Met een voorwoord van kardinaal Godfried Danneels.

   

  14 x 22,5 cm. 176 pag.  Gebonden.

   

  • Nr. 2189 
  In prijs verlaagd!
  € 20,00 € 10,00
  In winkelmandje

   
 •  

  Christendom onwijs

  Christendom onwijs

  Door: Ir. A. van Vliet
  Het geloof in God wordt vaak afgedaan als 'achterhaald' op grond van wetenschappelijke uitkomsten. Men heeft deze kwestie voorgelegd aan vijftien wetenschappers. Elk van hen gaat vanuit zijn eigen vakgebied in op die bewering.

  17,5 x 22 cm. 224 pag.

  • Nr. 992
  € 13,32
  In winkelmandje

   
 •  

  De achterkant van alledag

  De achterkant van alledag

  Door: Stefan Vanistendael
  Wat ligt er dan aan die achterkant van ons leven? Misschien is dat juist leven: reikhalzen naar het wonder dat we vermoeden. Daar gaat het in dit boek om: het is een verkenningstocht naar die achterkant van alledag. Schrijver en lezer volgen samen enkele paden en gaan dan weer ieder hun eigen weg.

  13,5 x 21,5 cm. 136 pag.

  • Nr. 1159
  € 16,14
  In winkelmandje

   
 •  

  Jezus Christus en zijn kerk

  Jezus Christus en zijn kerk


  Enkele bewijzen van het geloof


  Door: G. Ferbeck, pr.

  Kunnen wij met zekerheid weten dat God bestaat? Wat is de bestemming van de mens? Komen alle godsdiensten van God? Wie is Jezus Christus? Wat was zijn missie? Hoe kunnen wij zonder ons te vergissen de Kerk van Jezus Christus herkennen? Is de Katholieke Kerk de enige ware Kerk van Jezus Christus?

  15 x 23 cm. 156 pag.

  • Nr. 2293

   

  € 20,00
  In winkelmandje