Stg. Verzendboekhandel Colomba


Bijzondere uitgaven

6 producten

 •  

  Geloof in beeld

  Geloof in beeld

  Nederlandstalige uitgave van het in samenwerking met Libreria Editrice Vaticana uitgegeven zeer practische boekje in zakformaat waarmee de gelegenheid geboden wordt om op eenvoudige wijze -door middel van teksten uit de Bijbel en de Katechismus van de Katholieke Kerk- het geloof te leren kennen.
  Iedere pagina werd fraai geïllustreerd om de geest en het hart te openen.

  Het boekje is onderverdeeld in 4 hoofdstukken:
  * Wat te geloven (het Credo)
  * Wat het geloof geeft (de Sacramenten)
  * Wat het geloof vraagt (de Geboden)
  * Wat het geloof voedt (het Gebed)

  10 x 21 cm. 160 pag. Zeer rijk geìllustreerd.

  • Nr. C 1380
  In prijs verlaagd!
  € 14,50 € 3,62
  In winkelmandje

   
 •  

  Zie, ik ben met u

  Zie, ik ben met u

  Door: Herwig Arts
  Kunnen we vandaag nog God ervaren? En waarin verschilt een christelijke godservaring van oosterse, pantheïstische of holistische transcedentie ervaringen?

  14,5 x 22 cm. 184 pag.

  • Nr. 1795
  € 8,75
  In winkelmandje

   
 •  

  Liduina Basiliek Schiedam

  Liduina Basiliek Schiedam

  Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Liduina Basiliek in Schiedam is een fraai fotoboek verschenen. Vele jaren is met man en macht vol enthousiasme gewerkt aan de wel zeer geslaagde restauratie van deze prachtige Basiliek. Vanouds toegewijd aan de Moeder Gods onder haar titel van Onze Lieve Vrouw Rozenkrans, sinds 1967 is ook Liduina van Schiedam haar patrones. Naast de vele foto’s van alle kunstschatten leiden achtergrondverhalen en beschrijvingen u door deze unieke Basiliek

  16,5 x 23,5 cm.  80 pag. Full Colour/met vele foto's

  • Nr. C 1942
  In prijs verlaagd!
  € 20,00 € 10,00
  In winkelmandje

   
 •  

  Inleiding tot de theologie

  Inleiding tot de theologie

  Door: José Morales

  Deze Inleiding tot de Theologie biedt iedereen die op systematische wijze zijn geloof wil verdiepen en zich wil bezighouden met de wetenschap waarin God en het zoeken naar zijn Waarheid centraal staan, een helder overzicht van een aantal grondbegrippen.

  Het boek bevat vijf hoofdstukken:

  • Geloof en theologie, met een nadere uitleg van beide begrippen;

  • De aard van de theologie, waarin onder meer de verhouding tussen geloof en rede aan de orde komt;

  • De bronnen van de theologie, waarin nadruk wordt gelegd op de onverbrekelijke samenhang ervan;

  • Het Leergezag in het leven van de Kerk, met aandacht voor de betekenis ervan voor de theologie en de theoloog;

  • Theologie, cultuur en leven, waarin dieper wordt ingegaan op hun onderlinge betrokkenheid, de verhouding theologie en wetenschap en de mogelijkheid van een theologisch pluralisme.

  15 x 21 cm. 144 pag.

   

  • Nr. 2482

   

   

  € 12,75
  In winkelmandje

   
 •  

  Gebed van een zieke

  Gebed van een zieke

  Auteur: Blaise Pascal

   

  Blaise Pascal was een van de grootste denkers en wiskundigen van zijn tijd. Hij leed onder een zwakke gezondheid. In zijn Gebed om aan God te vragen ziekten ten goede te gebruiken smeekt hij God om zijn zwakke gezondheid van zijn lichaam te gebruiken tot redding van zijn ziel. Hier laat de grote denker zich in zijn hart kijken.

   

   

  12,5 x 20,0 cm. 98 pag.

   

  • Nr. 2554

   

   

   

  € 12,85
  In winkelmandje

   
 •  

  Jezus Christus, onze verlosser

  Jezus Christus, onze verlosser

  Inleiding tot de Christologie

  Door: Vicente Ferrer Barriendos, pr.

   

  Christus zoeken. Christus vinden. Christus liefhebben. Deze heilige en betrouwbare raad omschrijft de gehele weg van het geestelijk leven, die ons voert tot de vereniging en eenwording met Jezus Christus.

  De eerste etappe van deze weg bestaat uit het streven naar een levendig geloof, zoals dat van de psalmist: Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken (Ps. 27:8). Daarvoor is het noodzakelijk om regelmatig de heilige Schrift te lezen en om, net zoals Maria, de handelingen en de woorden van de Heer te overwegen in ons hart. Het lezen van andere geschikte boeken kan hier zonder twijfel ook bij helpen.

  Dit is ook het doel van deze inleiding in de christologie: een grote groep mensen nader kennis te laten maken met de prachtige rijkdom en de ondoorgrondelijke diepte van het mysterie van Christus (vergelijk Fil. 3:8; Ef. 3:8).

  Omdat dit een theologisch boek is, zal er dieper worden ingegaan op het onderwerp en zal het ook beter verklaard worden dan bij een eenvoudige catechese. Er wordt in dit boek gebruikgemaakt van de methode en structuur van een systematisch-theologische verhandeling en van de juiste uitdrukkingen, die op een eenvoudige wijze uitgelegd zullen worden. Om deze reden zijn dan ook citaten uit de heilige Schrift opgenomen, evenals verklaringen van het kerkelijke leerambt en enkele uitspraken van de heilige Thomas van Aquino, die door het Tweede Vaticaans Concilie voor een dergelijke studie zijn aanbevolen. Natuurlijk wordt er ook vaak geciteerd uit de Catechismus van de Katholieke Kerk, waarin de verschillende onderwerpen precies en correct worden behandeld.

   

  14,5 x 21 cm. 192 pag.

   

  • Nr. 2528

   

  € 16,75

   

  € 17,22
  In winkelmandje