Stg. Verzendboekhandel Colomba


Christelijke moraal, medische ethiek

6 producten

 •  

  De ethiek van Thomas van Aquino

  De ethiek van Thomas van Aquino

  Door: Prof. Dr L.J. Elders
  Dit boek beoogt een overzicht te bieden van de ethiek van Thomas van Aquino, in zover deze op inzichten van het natuurlijk verstand steunt. Terwijl sommige onderdelen van Thomas' ethiek, zoals zijn traktaat over de natuurwet in de vakliteratuur vaak besproken worden en men hiervoor een grote bewondering heeft, zijn de kwesties over de gemoedsbewegingen en deugden voor velen onbekend terrein. Deze studie wil de lezer met Thomas' geniale uiteenzettingen over de gehele zedenleer bekend maken.

  14,5 x 22 cm. 320 pag.

  • Nr. C 1310
  In prijs verlaagd!
  € 23,30 € 11,65
  In winkelmandje

   
 •  

  Medewerking verantwoord!

  Medewerking verantwoord!

   

  Door: Prof. Dr W.J. Eijk, Prof. Dr. J.P.M. Lelkens e.a.

  ‘Medewerking verlenen aan praktijken waartegen men gewetensbezwaren heeft? Mag dat en zo ja, waar liggen dan de grenzen? In de gezondheidszorg doet zich deze problematiek frequent voor. Zij varieert van vragen rond de betrokkenheid van diverse medewerkers in de gezondheidszorg bij abortus provocatus en euthanasie tot de vrije methadonverstrekking en de liberalisering van de drugs. In dit boek worden vragen vanuit ethisch, juridisch en praktisch perspectief aan de orde gesteld.’


  15 x 24 cm. 102 pag.

  • Nr. C 709
  In prijs verlaagd!
  € 12,55 € 6,27
  In winkelmandje

   
 •  

  Psychiatrie, ethiek en christelijke spiritualiteit

  Psychiatrie, ethiek en christelijke spiritualiteit

   

  Door: Prof. Dr. W.J. Eijk e.a.

  Onderwerpen als de ethiek van het kloneren en de toepassing van de genetische diagnostiek staan in het centrum van de belangstelling. Dat is begrijpelijk. Voor de ethische kanten van de psychiatrie ligt dat anders: zij lijken te zijn ondergesneeuwd. Een aantal factoren kunnen dat misschien verklaren, maar terecht is het niet. Er zijn veel mensen die tobben met psychische problemen, terwijl de ethiek in de psychiatrie zowel voor de arts als voor de patiënt een cruciale rol speelt. In dit boek wordt geprobeerd licht te werpen op de relatie tussen beide disciplines vanuit het perspectief van de christelijke spiritualiteit.


  15 x 24 cm. 168 pag.

  • Nr. C 1195
  In prijs verlaagd!
  € 13,95 € 6,97
  In winkelmandje

   
 •  

  Doodscultuur in ontwikkeling

  Doodscultuur in ontwikkeling

   

  Door: Prof. Dr. W.J. Eijk, Dr. Th.A.M. van der Horst, Mr. H. van der Kolk

  Moeten zwaar defecte pasgeborenen, langdurige comateuzen en demente bejaarden gedood kunnen worden? Gaat het hier om mensen? Wat wil men verstaan onder een onleefbaar leven? Gaat het dan ook om een psychiatrische patiënt die van het leven af wil? En moet bij een levensbedreigende aandoening een behandeling maar achterwege blijven? Bestaat er een zelfbeschikkingsrecht? Wat is in de meningsvorming de invloed van het taalgebruik? Deze en daarmee verband houdende vragen komen aan de orde in dit boek.


  15 x 24 cm. 90 pag. Gebonden

  • Nr. C 705
  In prijs verlaagd!
  € 11,60 € 5,80
  In winkelmandje

   
 •  

  In Liefde verenigd

  In Liefde verenigd

  Door: Simon Dankers 

  Vanuit bijbels perspectief biedt de Theologie van het lichaam van paus Johannes Paulus II een diep inzicht in het wezen van de mens. De menselijke persoon verlangt naar gemeenschap met anderen. Deze gemeenschap komt echter alleen tot stand, wanneer men zichzelf tot een gave voor de ander maakt. Zo wordt de menselijke gemeenschap van personen een beeld van de goddelijke gemeenschap binnen de Drie-eenheid.

  Het huwelijk tussen man en vrouw is een bijzondere vorm van een dergelijke gemeenschap. Tegen die achtergrond krijgen naaktheid en schaamte een nieuwe betekenis.

   

  15 x 24 cm. 120 pag.

  • Nr. C 2241                                          5e druk
  In prijs verlaagd!
  € 12,95 € 6,48
  In winkelmandje

   
 •  

  Handvest van de werkers in de gezondheidszorg

  Handvest van de werkers in de gezondheidszorg

  Vertaling van het onder auspiciën van de Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg uitgegeven handvest over de leer van de Kerk inzake de medische ethiek. Met een voorwoord van Kardinaal Fiorenzo Angelini.

  Voorzien van een analytisch-alfabetische inhoudsopgave, waarin met trefwoorden is aangegeven waar de diverse onderwerpen te vinden zijn.

   

  15 x 21 cm. 152 pag.

  Paperback: Nr. C 707 van Euro 12,20 naar 7,50 (geplastificeerd)

  Gebonden: Nr. C 708 van Euro 14,45 naar 10,00 (in harde kaft)

  In prijs verlaagd!
  € 12,20 € 6,10
  In winkelmandje