Stg. Verzendboekhandel Colomba


Kerkgeschiedenis, kerkelijk recht en kerkstuctuur

2 producten

 •  

  Kerkelijk recht

  Kerkelijk recht

  Door: Jan Hendriks

  Handboek voor de pastorale praktijk

  Dit handboek bespreekt de bepalingen van het canoniek recht die voor de pastorale praktijk van belang zijn. Het biedt allen die in de rooms-katholieke parochies werkzaam zijn of op een andere manier met kerkelijk recht te maken hebben een overzicht van de voornaamste regelingen die van kracht zijn en die vaak een concrete uitdrukking zijn van het geloof van de Kerk. In het eerste deel van dit boek komen vragen aan bod als: hoe is de bestuursverantwoordelijkheid in parochies geregeld? Welke taken heeft een kerk- of parochiebestuur en hoe krijgt de relatie tot het bisdom vorm? Op welke aspecten moet men letten bij opheffing of fusies van parochies en bij het bouwen of sluiten van kerken? De organistatie van het bisdom wordt eveneens in grote lijnen behandeld evenals de kerkelijke beroepsprocedures en de procedure bij seksueel misbruik. In het tweede deel van dit handboek worden de voornaamste bepalingen met betrekking tot de kerkelijke vieringen behandeld: doopsel, vormsel, de eucharistieviering, biecht, ziekenzalving, huwelijk, uitvaarten, woord- en communievieringen, zegeningen en andere vieringen komen aan de orde. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de kerkelijke aspecten van de voorbereiding van een huwelijk en de redenen waarom een kerkelijk huwlijk nietig kan zijn. Een trefwoordenregister helpt om snel het juiste antwoord op juridische kerkelijke vragen te vinden.

  Mgr. Dr. Jan W.M. Hendriks (*1954) is hulpbisschop van het bisdom Haarlem - Amsterdam.

   

  15 x 24 cm. 232 pag.

  • Nr. 1183  € 23,80
  In winkelmandje

   
 •  

  Vaticanum II en verder...

  Vaticanum II en verder...

  Door: Dr. J.W.M. Hendriks, pr.
  De teksten van het tweede Vaticaans concilie hebben veel losgemaakt. Op de meeste thema's die in het concilie zijn besproken, is men in de periode na hetconcilie dóórgegaan. Dit boek gaat over de belangrijkste onderwerpen die Vaticanum II heeft besproken en over de manier waarop die in de tijd erna zijn uitgewerkt.

  15 x 24 cm. 216 pag.

  • Nr. C 701
  In prijs verlaagd!
  € 18,61 € 9,31
  In winkelmandje