Stg. Verzendboekhandel Colomba


Liturgie, dagelijkse gebeden, meditatie

12 producten

 •  

  Dagelijkse gebeden

  Dagelijkse gebeden

  Met ondere andere:

  •  Oefeningen van geloof, hoop en liefde
  • Morgengebed
  • Avondgebed
  • De engel des Heren


  Formaat: 9 x 12,5 cm.

  • Nr. 1306       € 0,65 per stuk.
  In prijs verlaagd!
  € 0,65 € 0,32
  In winkelmandje

   
 •  

  Conversi Ad Dominum

  Conversi Ad Dominum

  Door: Uwe Michael Lang
  De richting waarin priester en gemeente bij de eucharistieviering staan, is weer onderwerp van theologisch gesprek. Men bezint zich opnieuw op de oorsprong en de waarde van de christelijke gebedsrichting. Dit is tevens de aanleiding voor dit verhelderende boekje over de gebedsoosting, de plaats van de liturgie aan het altaar en de kerkenbouw. Met voorwoord van Kardinaal Ratzinger.

  13 x 20 cm. 144 pag.

  • Nr. C 2200
  In prijs verlaagd!
  € 13,01 € 6,50
  In winkelmandje

   
 •  

  Het Lam volgen waarheen het ook gaat

  Het Lam volgen waarheen het ook gaat

  Door: Marie-Dominique Philippe
  Zoals altijd komt pater M.-D. Philippe met veel verhelderende inzichten aangaande de geschiedenis van het westerse denken. Tegelijkertijd nodigt hij iedere christen uit zijn eigen leven als mens en als christen onder de loep te nemen ten einde met de volle inzet van hert en intelligentie het Lam te volgen, waarheen Het ook gaat.

  16,5 x 24 cm. 252 pag.

  • Nr. C 1432
  In prijs verlaagd!
  € 15,95 € 7,98
  In winkelmandje

   
 •  

  Spreken met God

  Spreken met God

  Door: Francisco Fernandez Carvajal
  Overweging voor dagelijks gebruik aan de hand van de liturgische tijd.
  "Spreken met God" is een gids voor het gebed; een enorme hulp voor iedereen die zijn geestelijk leven wil verdiepen, en ook voor degenen die steunmateriaal zoeken voor hun catechetisch onderricht.

  De gehele serie bestaat uit 10 afzonderlijk te bestellen delen die elk een periode van het kerkelijk jaar bevatten.

  • Deel  1: Advent en kersttijd
  • Deel  2: Vasten en goede week
  • Deel  3: Paastijd
  • Deel  4: Week 1-7
  • Deel  5: Week 8-14
  • Deel  6: Week 15-21
  • Deel  7: Week 22-28
  • Deel  8: Week 29-34
  • Deel  9: Feesten en Heiligen Januari - Juni
  • Deel 10: Feesten en Heiligen Juli - December

   

  13 x 20 cm. ±280-360 pag.
  Prijs per deel: € 17,95

  € 18,46
  In winkelmandje

   
 •  

  Eucharistie kaartjes

  Eucharistie kaartjes


  Bij gelegenheid van een Eerste Communie, Priesterwijding etc.

  8 x 12,5 cm.
  2 types.

   

  • Nr. 1308
  In prijs verlaagd!
  € 0,26 € 0,13
  In winkelmandje

   
 •  

  Nu en altijd

  Nu en altijd

  Door: Piet Thomas
  De teksten die in Nu en altijd worden aangereikt, zijn een vervolg op de liederteksten die in het Klein getijdenboek werden opgenomen, en kregen daarom de ondertitel Klein getijdenboek II mee.

  13,5 x 21,5 cm. 168 pag.

  • Nr. 1281
  € 13,78
  In winkelmandje

   
 •  

  De liturgie van de uitvaart

  De liturgie van de uitvaart


  Door: mag. Dr. J. Hermans

  De uitvaartliturgie van de kerk, de bijbelse achtergrond en historische ontwikkeling ervan, en de theologische betekenis van deze eredienst aan God ten bate van de mens verdienen een betere kennis, waarbij de pastorale vragen en problemen onder woorden gebracht moeten worden en gezocht dient te worden naar perspectieven voor de huidige situatie. In dit licht vormt deze studie “De liturgie van de uitvaart” een handboek voor de praktijk. Menig aspect van de kerkelijke uitvaart wordt belicht vanuit verschillende invalshoeken. Daarmee beschikt de lezer over een praktische liturgische handleiding, waarin de brug wordt geslagen tussen heden en verleden, alsook tussen theologie en pastoraal, en waardoor de liturgie van de uitvaart zoals bedoelt door de Kerk beter kan worden verstaan en behartigd, vooral in de parochiële pastoraal

  Uit het voorwoord van Mgr. Drs. A. Hurkmans,
  bisschop-referent voor

  liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie

  15 x 24 cm. 128 pag. 

  • Nr. C 2386
  In prijs verlaagd!
  € 16,25 € 8,12
  In winkelmandje

   
 •  

  Liefde tot het uiterste toe

  Liefde tot het uiterste toe

    Door: J. Hermans, pr.

  In de veertigdagentijd worden de gelovigen aangespoord om zich op de viering van Pasen voor te bereiden door zich meer dan anders toe te leggen op het aanhoren en overwegen van het woord van God en op het gebed.

  Daarom is de veertigdaagse vastentijd bij uitstek een periode van geestelijke verdieping in het evangelie dat de opgang van Jezus naar Jeruzalem verhaalt.

   

  Hoe beleefde Jezus zijn opgang naar zijn lijden, sterven en verrijzen? Hoe bereidde Hij zijn leerlingen erop voor? En wat betekent dit voor degene die nu als leerling van de Heer bij Hem wil blijven?

  Over de gebeurtenissen in het leven van Jezus te Jeruzalem geeft de evangelist Johannes uitvoerige uiteenzettingen vanaf het twaalfde hoofdstuk van zijn evangelie. Ze vormen een ontdekkingstocht naar de persoon van Jezus zelf.

   

  Het boek “Liefde tot het uiterste toe” helpt de gelovige om samen met de evangelist steeds dieper door te dringen in de zending en de persoon van de Heer.

   

  De overwegingen in dit boek zijn bedoeld voor geestelijke lezing en gebed, voor bezinningsdagen en retraite en bieden uitgangspunten voor de verkondiging. Het evangelie wordt vijf hoofdstukken lang stap voor stap, bijna vers na vers gevolgd. En telkens wordt nagegaan, wat de betekenis van de evangelietekst is voor het leven van de gelovige nu. Zo wordt men binnengeleid in het mysterie van Jezus’ opgang naar zijn Paasmysterie.

  Een ideaal boek voor een doelbewuste beleving van de veertigdagentijd.

  Geestelijke lezing van het evangelie volgens Johannes (12-16)

  ten dienste van gebed en overweging, bezinningsdagen en retraite,

  preekvoorbereiding en verkondiging.


  13,5 x 21 cm. 288 pag.

  • Nr. C 2250
  In prijs verlaagd!
  € 20,56 € 8,22
  In winkelmandje

   
 •  

  Gewetensvorming

  Gewetensvorming

  Door: Dr. P. Penning de Vries SJ

   

  Een verzameling van 30 jaar retraites en geestelijke leiding.
  Waaronder:
  heilige verlangens, beschadigde emoties, frustraties, hoe kom je het snelst van je gebreken af?,kwaad worden, apathie, liefde die van één kant komt, mag je een ander op z’n fouten wijzen?, hoe laat men z’n eigen wil los?, negatieve gevoelens, omgaan met gevoelens, verstrooiingen, wederliefde, geestelijke gevoelens, angst, reflecties en bevestiging.

   

  12 x 19 cm. 106 pag.

   

  * Nr. 2429

  € 2,30
  In winkelmandje

   
 •  

  De geest van de liturgie

  De geest van de liturgie

  Door: Joseph Ratzinger / Paus Benedictus XVI
  Een nieuw en beter verstaan van wat liturgie ten diepste is, daartoe heeft Joseph Ratzinger, onze huidige paus, Benedictus XVI, de grondslag gelegd in zijn boek Der Geist der Liturgie. Hij beschouwt in zijn voorwoord de liturgie als een fresco dat door de Liturgische Beweging in het begin van de twintigste eeuw en door het Tweede Vaticaans Concilie is blootgelegd, maar ondertussen door weersomstandigheden en ook door allerlei restauraties en reconstructies in gevaar is en dreigt vernield te raken als niet snel het nodige gedaan wordt om de schadelijke invloed daarvan een halt toe te roepen. Natuurlijk mag het niet weer overdekt raken met vernislagen, maar een nieuwe eerbied in de omgang ermee, een nieuw verstaan van wat het is en te zeggen heeft, is geboden, opdat de herontdekking niet wordt tot de eerste fase van een blijvend verlies.

  15,5 x 22 cm. 176 pag. Gebonden.

  • Nr. 1982
  € 29,77
  In winkelmandje