Stg. Verzendboekhandel Colomba


Het woord van de Paus / kerkelijke documenten

10 producten

 •  

  Centesimus Annus

  Centesimus Annus

  Encycliek van Paus Johannes Paulus II ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Encycliek Rerum Novarum.

  16,5 x 23,5 cm. 76 pag. Rijk geïllustreerd.

  • Nr. K18
  In prijs verlaagd!
  € 7,20 € 3,60
  In winkelmandje

   
 •  

  Sollicitudo rei Sociales

  Sollicitudo rei Sociales

  Deze sociale encycliek werd door Paus Johannes Paulus II op 30 december 1987 geschreven ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van Populorum progressio.

  16,5 x 23,5 cm. 80 pag. Rijk geïllustreerd.

  • Nr. K11
  In prijs verlaagd!
  € 6,17 € 3,08
  In winkelmandje

   
 •  

  Redemptionis Sacramentum

  Redemptionis Sacramentum

  Door: De congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten.
  Officiële instructie voor alle gelovigen ter bevordering van een wereldwijde, waardige en correcte viering van de Heilige Eucharistie.

  16,5 x 23,5 cm. 78 pag. Rijk geïllustreerd.

  • Nr. K 48
  In prijs verlaagd!
  € 12,85 € 6,43
  In winkelmandje

   
 •  

  Redemptoris Custos

  Redemptoris Custos

  Paus Johannes Paulus II biedt enige gedachten ter overweging over de heilige Jozef de uitverkorene, aan wie God de zorg voor Maria en Jezus heeft toevertrouwd.

  16,5 x 23,5 cm. 32 pag. Rijk geïllustreerd.

  • Nr. K14
  In prijs verlaagd!
  € 4,58 € 2,29
  In winkelmandje

   
 •  

  Christifideles Laici

  Christifideles Laici

  Postsynodale Apostolische Exhortatie van Paus Johannes Paulus II over de roeping en de zending van de leken in de Kerk en in de wereld.

  16,5 x 23,5 cm. 128 pag. Rijk geïllustreerd.

  • K13
  In prijs verlaagd!
  € 5,90 € 2,95
  In winkelmandje

   
 •  

  Ecclesia de Eucharistia

  Ecclesia de Eucharistia

  Over de Eucharistie in relatie tot de kerk

   

  Encycliek van zijne heiligheid Paus Johannes Paulus II
  In plaats van de gebruikelijke Witte Donderdag brief aan alle priesters ter wereld, wilde de H. Vader in 2003 met deze encycliek de Eucharistische "verwondering"opnieuw opwekken. De Paus richtte zich daarom niet alleen tot alle priesters maar tot alle gelovigen.
  De Paus constateerde dat naast de vele goede liturgische vernieuwingen er helaas ook schaduwzijden zijn, en men soms een wel heel minimalistische opvatting omtrent dit mysterie ontmoet. De Eucharistie is het kostbaarste en de kern van ons geloof.


  16,5 x 23,5 cm. 62 pag. Rijk geïllustreerd.

  • Nr. K 46
  In prijs verlaagd!
  € 11,30 € 5,65
  In winkelmandje

   
 •  

  Lumen Fidei

  Lumen Fidei

  Het licht van het geloof

  Door: Paus Franciscus / Jorge Mario Bergoglio

  De encycliek Lumen Fidei (Het licht van het geloof) is een primeur. Niet enkel is het de eerste rondzendbrief van paus Franciscus; het is de eerste encycliek uit de hele geschiedenis van de Kerk die geschreven werd 'met vier handen'. De concepttekst van zijn voorganger, paus Benedictus XVI, werd door paus Franciscus verder aangevuld en uitgewerkt. Zodoende combineert de encycliek Lumen Fidei de briljante theologische visie van paus Benedictus met de Zuid-Amerikaanse, warme persoonlijkheid van paus Franciscus.

  ‘Geloven is niet zomaar instemmen met een geheel aan abstracte waarheden.

  Geloven is een weg gaan die voert tot gemeenschap met de levende God.’

  Paus Franciscus in Lumen Fidei

   

  15 x 21 cm. 96 pag.

   

  • Nr. 2508

   

  € 12,29
  In winkelmandje

   
 •  

  De vreugde van het evangelie

  De vreugde van het evangelie

  Evangelii gaudium

  Door: Paus Franciscus

  Paus Franciscus schreef zijn eerste apostolische exhortatie. Deze mooie tekst is geadresseerd aan bisschoppen, priesters, diakens en leken.
  Het is een vreugdevolle en hoopvolle tekst over de aankondiging van het Evangelie in de wereld vandaag. De paus vraagt aan de christenen om dit profetisch programma zonder schroom waar te maken. Franciscus gaat uitvoerig in op diverse items zoals: de hervorming van de kerk met haar specifieke zendingsroeping, de uitdagingen en valkuilen bij pastorale werkers, de kerk als heel het volk Gods op weg naar evangelisatie, de homilie en haar voorbereidingen, de sociale integratie van minstbedeelden, vrede en sociale dialoog, spirituele motiveringen op het missionaire werkterrein. De paus heeft het ook over Maria, de ster van de nieuwe evangelisatie.

  “Ik nodig elke christen uit, waar en welke situatie hij zich ook bevindt, om vandaag nog zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te hernieuwen of tenminste de beslissing te nemen zich door Hem te laten ontmoeten. Hem elke dag zonder ophouden te zoeken. Niemand moet denken dat deze uitnodiging niet voor hem is, want “niemand is uitgesloten van de vreugde die de Heer brengt”. En de Heer stelt diegene die dit risico nemen, niet teleur: wanneer iemand een kleine stap in de richting van Jezus zet, ontdekt hij dat Jezus al op hem wachtte, met open armen”. Paus Franciscus


  15 x 21 cm. 188 pag.


  • Nr. 2520
  € 11,30
  In winkelmandje

   
 •  

  Compendium van de sociale leer van de kerk

  Compendium van de sociale leer van de kerk


  Over de christelijke broederschap


  Door: Pauselijke raad voor rechtvaardigheid en vrede
  Het eerste deel somt de vier fundamentele principes van de sociale leer op: de waardigheid van de menselijke persoon, het algemeen welzijn, subsidiariteit en solidariteit.
  Het tweede deel past deze principes toe op arbeid, ondernemen en economie, maar ook op thema’s als gezin, politiek en democratie, vrede en internationale ontwikkeling en leefmilieu. Telkens komen de meest relevante theologische, filosofische, morele, culturele en pastorale aspecten aan bod.
  Het derde deel geeft de ruimte aan voor pastorale actie en lekenengagement.

  15,5 x 21 cm. 551 pag.

  • Nr. 2263

   

  € 25,20
  In winkelmandje

   
 •  

  Laudato si'

  Laudato si'

  Geprezen zijt Gij!

   

  Door: Paus Franciscus

  In de encycliek ‘Laudato Si’’ benadrukt Paus Franciscus de noodzaak zorg te dragen voor de schepping. Hij besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de zwakke en gekwetste mens.

  Zijn inspiratie is niets anders dan het mysterie zelf van ons christelijk geloof: van het begin van de wereld af, maar in het bijzonder door de menswording, is het mysterie van Christus verborgen aan het werk in heel de schepping.

  Paus Franciscus nodigt ons uit te streven naar het gemeenschappelijk goed voor mens en natuur, en aandacht te hebben voor een integrale ecologie.

  Zo kunnen we de vreugde van het evangelie uitstralen. (Mgr. Luc Van Looy)

   

  14,5 x 21 cm. 168 pag.

  • Nr. 2543

     € 11,31
  In winkelmandje